ද්ධන්තයෙක් ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක

0
384

ගිරාඳුරුකෝට්ටේ, ගිරාගොල්ල මහවැලි ගම්මානයේ නිවසක් පිටුපස ඇවිදීමට නොහැකිව ඇදවැටී සිටි වන අලියෙකු ගම්වාසීන්ට හමුව ඇති බවට වාර්තා වේ.

මෙලෙස තුවාල ලබා සිටින වන අලියා අවුරුදු විස්සක් පමණ වයසැති උස අඩි අටක් පමණ වන සද්ධන්තකි

මෙම වන අලියා බේරා ගැනීම සඳහා වනජීවී නිලධාරීන් හා මධ්‍යම කළාප බාර වන ජීවි සෞඛ්‍ය ඒකකය විසින් දින දෙකක සිට ප්‍රතිකාර කටයුතු සිදු කරන බව වාර්තා වෙයි.

වනජීවී නිලධාරීන් පැවසුවේ මෙම වන අලියා හක්කපටස් පිපිරීමෙන් මුඛය අභ්‍යන්තරයේ තුවාල සිදුවී ආහාර ගැනීමට නොහැකිව විජලන තත්ත්වයට පත්ව සිටි බවයි.