තේ වතු තුනක සේවකයින් තම මාසික වැටුප වර්ජනය කරයි

0
99

තේ වතු සමාගම් තුනක සේවයේ නියුතු නිත්‍ය කාර්යය මණ්ඩලය අද (25) ගෙවිමට නියමිත මාසික වැටුප ලබා ගැනිම වර්ජනය කල බව ලංකා වතුසේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් නාත් අමරසිංහ මහතා පැවසිය.

වතු සමාගම්වල නිත්‍ය කාර්යය මණ්ඩලයට 25 % වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා වතු සමාගම් 21 ක් සහ තම වතු සේවා සංගමය අතර වසර තුනකට බල පැවැත්වෙන සේ සාමුහික ගිවිසුමක් අත්සන් කර එම ගිවිසුම යාවත්කාලින කල බවත්, එම ගිවිසුම අනුව තේ වතු සමාගම් 18ක් ගිවිසුමට අදාළ වැටුප මේ මස ගෙවා ඇති බවත්, වතු සමාගම් තුනක් පමණක් වැඩිවු වැටුප මුලික වැටුපට ඇතුලත් කර නොමැතිව වැඩිවු වැටුප දිමනාවක් වශයෙන් ගෙවිමට සැලසුම් කර තිබු නිසා තම සංගමයේ සමාජිකයන් වැටුප් ලබා ගැනිම අද (25) වර්ජනය කල බවයි නාත් අමරසිංහ මහතා කියා සිටියේ.

මස්කෙළිය වැවිලි සමාගම , කැගල්ල වැවිලි සමාගම , නමුණුකුල වැවිලි සමාගම් වල තම සංගමයේ සමාජිකයන් 1500 ක් පමණ සමාජිකත්වය දරන බවත්, එම සමාජිකයන් විසින් මේ මස වැටුප ලබා ගැනිම වර්ජනය කල බවයි නාත් අමරසිංහ මහතා කියා සිටියේ.

මේ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අදාළ සමාගම්වල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරින්ට තමන් දැනුම් දුන් බවත්, අදාළ වැටුප වැඩි විම මුලික වැටුපට එක් කර මේ මස 28 දිනට ප්‍රථම තම සමාජිකයන්ට ගෙවිමට අදාළ සමාගම් අපොහොසත් වුවහොත් වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹෙන බවයි නාත් අමරසිංහ මහාතා මාධ්‍යයට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් කියා සිටියේ.