තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට

0
452

2019 ජනාධිපතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදාහැරීම සඳහා අද (18) තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදීමට නියමිතව තිබේ.

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් එම කටයුතු සිදුවන බවයි.

තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබු සංඛ්‍යාව හය ලක්ෂ පනස් නව දහස් පන්සිය දාහතර දෙනෙකු වේ.

ඔවුන්ට ලබන මස 31 වනදා සහ නොවැම්බර් 01 වනදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

මේ අතර නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා ලබන 25 වනදා සිටිබෙදා හැරීමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සුදානමින් සිටි.