ත්‍රස්ත කණ්ඩායමට එක්වීමට සිරියාව ට ගිය පාසල් සිසුවියට නැවත එංගලන්තයට පැමිණීම තහනම් කෙරේ

0
23

සිරියාවට ගොස් අයි එස් අයි එස් ත්‍රස්ත කණ්ඩායමට එක්වූ තරුණියකට නැවත එංගලන්තයට පැමිණීම ඉඩ නොදීම නිවැරදි බව එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

නැගෙනහිර ලන්ඩන් හි පදිංචිව සිටි ශමීමා බෙගම් නම් එම තරුණිය 15-හැවිරිදි වියේදී තවත් තරුණියන් දෙදෙනෙක් සමග 2015 වසරේදී සිරියාවට ගොස් තිබුණි.

2019 වසරේදී එවක එක්සත් රාජධානියේ ස්වදේශ කටයුතු ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ සජීඩ් ජාවිඩ් විසින් ඇයගේ පුරවැසිභාවය තහනම් කළේය.

ඒ ජාතික ආරක්ෂාවට ඇය තර්ජනයක් බව පවසමිනි.

ශමීමා මේ වනවිට හමුදා පාලනයේ පවතින සිරියානු කඳවුරක ජීවත් වේ.

තමාගේ පුරවැසිභාවය තහනම් කිරීමට එරෙහිව අධිකරණය හරහා සටන් කිරීමට ඇය නැවත එක්සත් රාජධානියට පැමිණීමට අවසර ඉල්ලුවාය.

ඒ අනුව 2020 ජුලි මාසයේදී එරට අභියාචනාධිකරණය නියෝග කළේ පුරවැසි තහනමට එරෙහිව අභියාචනයක් නියමාකාරයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට ඇයට එක්සත් රාජධානිය ට පැමිණීමට ඉඩදීම සුදුසු බවය.

එම තීරණයට එරෙහිව එක්සත් රාජධානියේ ස්වදේශ කටයුතු කාර්යාලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කළේය.

ශමීමා ට එක්සත් රාජධානියට පැමිණීමට ඉඩනොදිය යුතු බව ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළේය.