තවත් විදේශීකයන් 101 ක් නිරෝධායනයට දියතලාව හමුදා කඳවුරට

0
107

කොරියාව සහ ඉතාලියේ සිට පැමිණි තවත් දේශීය මගීන් 101 දෙනෙකු නිරෝධායන කටයුතු වෙනුවෙන් අද (13) දියතලාවට රැගෙවිත් දියතලාව යුද හමුදා කඳවුරේ නිරෝධායන කඳවුරට ඇතුළත් කර ඇතැයි දියතලාව පොලීසිය පවසයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයින් 101 දෙනෙකු මෙසේ රැගෙනවිත් ඇති අතර මෙම පිරිස දියතලාව යුද හමුදා කඳවුරේ ගැමුණු හේවා බළකායට අයත් නිරෝධායන කඳවුරට ඇතුළත් කර තිබේ.

මේ වන විට දියතලාවට රැගෙන ආ සම්පූර්ණ පිරිස 345 කි. මින් 38 දෙනෙකු දියතලාව යුද හමුදා කදවුරේ නිරෝධායන කඳවුරට ද තවත් 206 දෙනෙකු දියතලාව පැරණි ලටෙක් ඉංජිනේරු වැඩබිමෙහි නිරෝධායන කඳවුරට සහ ඉතිරි 101 දෙනා දියතලාව යුද හමුදා කඳවුරේ ගැමුණු හේවා බළකායට අයත් නිරෝධායන කඳවුරට ද ඇතුලත් කර ඇත.

මෙම පිරිස දින 14 ක නිරෝධායක කටයුතු වෙනුවෙන් මෙම කදවුරුවලට ඇතුළත් කර තිබේ.