ණය සහ ලීසිං වාරික එකවර ගෙවීමේදී අධි භාරය අය කිරීම නතර කිරීමට ඇති හැකියාව සොයාබැලේ

0
23

ණය වාරික සහ ලීසිං වාරික සියල්ල එකවර ගෙවා අවසන් කිරීමේදී අධි භාරයක් අය කිරීම නතර කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ ව සොයාබලන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මහ බැංකුව ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

නියමිත දිනට පෙර වාරික ගෙවා අවසන් කිරීමේදී මූල්‍ය ආයතන විසින් අදාළ ගනුදෙනුකරු ඒ වන විට ගෙවීමට ඇති මුදලින් 3% ක පමණ වන අධි භාරයක් අය කරනු ලබයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා මුදල් අමාත්‍යංශයේ පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී අවධානය යොමු වූ බව මුදල් අමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

එහිදී අනාවරණය වී ඇත්තේ ඇතැම් මූල්‍ය ආයතන ගනුදෙනුකරුවාගේ ඉල්ලීම මත පමණක් මෙම මුදල අය කිරීමෙන් තොරව අදාළ ගිවිසුම අවසන් කරන බවය.

මූල්‍ය ආයතනවල අභිමතය පරිදි පමණක් සිදුකරන මෙම අය කිරීම අහෝසි කිරීමට අදාළ පොදු ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කළ යුතු බව අගමැතිවරයා එහිදී සඳහන් කළේය.

සෑම මූල්‍ය ආයතනයක්ම කටයුතු කරනු ලබන්නේ මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණය යටතේ බැවින් එම මුදල අය කිරීම අත්හිටුවීමේ හැකියාව සොයාබලන ලෙස අගමැතිවරයා විසින් මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

මෙම අවස්ථාවට එක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ එම අය කිරීම කිසිදු ආකාරයකින් සාධාරණ නොවන බවත්, එම අය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කළ යුතු බවත්ය.