ඩෙල්ෆ් දුපතේ සූර්ය හා සුළං විදුලි උත්පාදනය වේගවත් කරනවා – රවී

0
248

ඩෙල්ෆ් මෙන්ම අවට ඇති දූපත්වල සූර්යබල විදුලි උත්පාදනය සහ සුළං විදුලිබල උත්පාදනය. ප්‍රවර්ධනය කරලා ඒ තුළින් රටේ විදුලි උත්පාදන වියදම අවම කරගැනීමට සැලසුම් සකස් කරන්න බව” විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළකළේ වවුනියාව සහ යාපනය ප්‍රදේශයන්හි පැවති නිල සංචාරයකදී, ඩෙල්ෆ් දූපතේ සිදු කළ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වෙමිනි.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

“මේ දූපතේ විදුලි ජනනයට තිබෙන දුර්වලතා, ගැටලු හදුනාගෙන ඒවාට පිළියම් යෙදීමෙන් එම තත්ත්වයන් මගහැරලා, පුනර්ජනනීය විදුලි ජනනය කිරීම වර්ධනය කිරීමයි අපේ මූලික අරමුණ වන්නේ.

4,500ක පමණ ජනතාවක් මේ දූපතේ ජීවත් වෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ උත්පාදිත විදුලිය ජාතික පද්ධතියට එකතුවීමේ යම් ගැටලුකාරි තත්ත්වයක් මතුවී තිබෙනවා. මෙම ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් මගහරවලා, පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් මගින් රටේ විදුලි උත්පාදනයේ සමබර සංවර්ධනයක් ඇති කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වනවිට අපි අධ්‍යයනය කරමින් සිටිනවා” යැයි පැවසීය.