ජාත්‍යන්තර දුෂණ විරෝධි දිනය අද

0
123

ජාත්‍යන්තර දුෂණ විරෝධි දිනය අදට යෙදි තිබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ දුෂණ විරෝධි සම්මුතිය සම්මත කර ගැනීමෙන් අනතුරුව දෙසැම්බර් 09 වනදා ජාත්‍යන්තර දුෂණ විරෝධි දිනය ලෙස 2004 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වෙයි.

මීට සමගාමීව අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් ෙඅද කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිට දී ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබේ.

අත්පත්‍රිකා බෙදාහැරීම, වීදි නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය, ජනතාව සමග සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම ආදී විවිධ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඔස්සේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බවයි අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.