ජාඇල පොලිතින් කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක්

0
351

ජා ඇල, ඒකල ප්‍රදේශයේ පොලිතින් කර්මාන්ත ශාලාවක අද(31) පෙරවරුවේ ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නොමැති බව අප වර්තාකරු සඳහන් කළේය.

මෙම පොලිතින් කර්මාන්ත ශාලාවක අද පෙරවරු 6.00 පමණ ගින්නක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ගින්නෙන් කර්මාන්ත ශාලාවේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට සහ පොලිතින්වලට ද හානී සිදු ඇති බව අද වර්තාකරු සඳහන් කළේය.

විදුලි කාන්දුවක් ගින්නට හේතු වන්නට ඇති බව පොලීසිය සැක පළ කරයි.

ගම්පහ ගිනි නිවිමේ ඒකකයේ නිලධාරීන් පැමිණ ගින්න මැඩ පවත්වා ඇති අතර ගින්නෙන් සිදු වූ හානීය මෙතෙක් තක්සේරු කර නොමැත.