ජපානය පරාජය වන බව කී බූවල්ලා මරා වෙළඳපොළට යවයි

0
549

මෙවර පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ තරග ජයගන්නා කණ්ඩායම් පිළිබඳව අනාවැකි කී සතුන් පිළිබඳව විවධ තොරතුරු වාර්තා වූ අතර ජපානයෙන් වාර්තා වන මෙම කතාව වෙනස්ම ප්‍රවෘත්තියකි.

ඒ ජපානය පිළිබඳව නිවැරදි අනාවැකි පළ කළ බූවල්ලෙක් මරා අලෙවිය පිණිස වෙළඳපොළට යොමුකළ ප්‍රවෘත්තියකි.

ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ මූලික වටයේ ජපානය සහභාගි වූ තරග වූ ක්‍රෝඒෂියාවට එරෙහි තරගය ජය ගන්නා බවත්, සෙනගාලයට එරෙහි තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන බවත් පෝලන්තයට එරෙහි තරගය පරජය වන බවටත් නිවැරදි අනාවැකි පළකිරීමට මෙම බූවල්ලා සමත්වූ තිබුණි.

ඒ අනුව මෙම බූවල්ලා ජපානයේ ප්‍රසිද්ධියක් ලබාගත්තේය. ආහාර පිරවූ භාජන වලට කොඩි දමා බූවල්ලා ජලය පිරවූ භාජනයක් තුළට දමන අතර බූවල්ලා මුලින්ම ආහාර ගන්නා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළේය.

කිමියෝ අබේ නම් මෙම බූවල්ලාගේ හිමිකරු තීරණය කර ඇත්තේ ජපානය පිළුමලුන් පිටු දැකීමේ වටයේ තරගය ක්‍රීඩා කරනවාට වඩා තම ව්‍යාපාරය වැදගත් බවයි. ඒ් අනුව බූවල්ලා මරා ‌අළෙවිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත.