ජනතාවට ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඉන්ධන සැපයීමට පියවර

0
112

ගුණාත්මක බවින් ඉහළ ඉන්ධන අඛණ්ඩව පාරිබෝගිකයින් වෙත සැපයීමට කටයුතු කරන්නැයි මගී ප‍්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවට උපදෙස් දී තිබෙනවා.

කෙරවලපිටිය එල් එන් ජී බලාගාරය පිහිටුවීමටත්, කොළඹ වරායේ සිට ඉන්ධන රැගෙන ඒමට අතිරේක නව නල මාර්ගයක් ස්ථාපනය කිරීමටත් කටයුතු කරන ලෙසයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව දැනට ඉන්ධන තොග පවත්වාගෙන යන්නේ සති දෙකකට පමණක් ප‍්‍රමාණවත් වන පරිදියි. එහෙත් අවම වශයෙන් මාසයක් සඳහාවත් ප‍්‍රමාණවත් ඉන්ධන තොග පවත්වාගෙන යා හැකිවන පරිදි නව ටැංකි පද්ධතියක් ස්ථාපනය කරන ලෙසද අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවට උපදෙස් දී තිබෙනවා.

මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සඳහා ඉන්ධන ප‍්‍රවාහනය සඳහා බවුසර් වෙනුවට දුම්රිය වැඩි වශයෙන් යොදා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසයිි අමාත්‍යවරයා ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව ඉන්ධන ප‍්‍රවාහනය සඳහා දුම්රියක් වෙන් කර ගැනීම සහ අවශ්‍ය නම් දුම්රිය එන්ජිමක් ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව විසින්ම මිලදී ගැනීම යන විකල්ප කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙසද අමාත්‍යවරයා ප‍්‍රකාශ කර තිබෙනවා.