ඡන්දය මග නොහැර භාවිතා කරන්න – නිරීක්ෂණ සංවිධානයකින් ඉල්ලීම්

0
10

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව මහමැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසම පෙරහුරු මැතිවරණ ගණනාවක් පවත්වා පූර්ව සූදානමකින් සිටින බැවින් ඡන්දය විමසීමේදී කාලය සම්බන්ධයෙන් ගැටළුවක් මතු නොවනු ඇතැයි පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා.

ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීමේදී සැලසුම්සහගතව ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය තුළ වැඩි කාලයක් ගත කර, නියමිත කාලය තුළ යම් පිරිසකට ඡන්දය භාවිත කිරීමට නොහැකි වන අයුරින් කටයුතු කිරීමට විපක්ෂයේ පිරිසක් උත්සාහ දරණ බව දේශපේ‍්‍රමී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඊයේ ප‍්‍රකාශ කළා.