ගුවන් සමාගම යළිත් සංස්ථාවෙන් කජු මිලදී ගැනීමට යයි

0
490

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අවශ්‍ය කජු නැවතත් ශ්‍රී ලංකා කජු සංස්ථාවෙන් මිලදී ගැනීමට එම සමගාම තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

2016 වසර දක්වා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට කජු සපයා ඇත්තේ කජු සංස්ථාවෙන් වුවත් පසුව එහි මිල ගණන් වැඩි බව සඳහන් කරමින් සමාගම විසින් ඩුබායි රාජ්‍යයෙන් කජු මිලදී ගෙන තිබේ.

කෙසේ වෙතත් එම කජුවල ගුණත්වය පිළිබඳව ගැටලුවක් මතුවූයේ ජනපති මෙමත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පසුගියදා කළ ප්‍රකාශයක් සමගිනි.

එහිදී ජනපතිවරයා සඳහන් කළේ එම කජු ‘මිනිසෙකටු තියා බල්ලෙකුටවත්’ ආහාරයට ගැනීමට නොහැකි බවයි.

ගුවන් සමාගමට කජු සැපයිය හැකි මිළ ගණන් මේ වන විටත් කජු සංස්ථාව ඉදිරිපත්කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයකට පැමිණි පසු නැවතත් සංස්ථාව මගින් ගුවන් සමාගමට කජු සැපයීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ව්‍යාපාරික පංතියේ ගමන් ගන්නා මගීන් වෙනුවෙන් මෙම කජු ලබාදෙයි.