ගාලු කොටුව අවට ඉඩම් විදේශිකයින්ට විකුණන්න යන්නේ

0
442

ගාල්ල කොටුව ආශ්‍රිතව පිහිටා ඇති රාජ්‍ය ආයතන එම ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරිමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රමේෂ් පතිරණ මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ අදාල ඉඩම් විදේශිකයින්ට විකිණිමට රජය උත්සහ දරමින් සිටින බවයි.

එහි පළමු පියවර වශයෙන් කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්යාලය මේ වන විටත් ඉවත් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බව රමේෂ් පතිරණ මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කළේය.