ග්‍රාම නිලධාරීන් අද සිට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක

0
192

ඉල්ලීම් 13ක් මුල්කර ගනිමින් අද (01) දිනයේ සිට වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාම නිලධාරින්ගේ සංගමය තීරණය කර ඇත.

එම සංගමයේ සභාපති සුමිත් කොඩිකාර මහතා සඳහන් කළේ අදාල වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ පළමු පියවර වශයෙන් ජාතික හැදුණුම්පත් නිකුත් කිරිමේ එක්දින සේවාව සදහා වන කටයුතු වලින් අද දිනයේ සිට ඉවත් වන බවයි.

තමන්ගේ ඉල්ලීම් පිළිබඳව බලධාරින් අවාධානය යොමු නොකරන්නේ නම් ඉදිරියේදී දැඩි වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වන බව සුමිත් කොඩිකාර මහතා සඳහන් කළේය.