කොවිඩ් හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ව්‍යාපාරවලට රු බි 178ක්

0
32

“සෞභාග්‍යා කොවිඩ් නයින්ටීන් පුනරුද සහන“ ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ව්‍යාපාර 62,000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සඳහා රුපියල් බිලියන 178ක ණය පහසුකම් ලබාදී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.