කොවිඩ් නිසා පාසල් 4ක් වැසේ

0
30

තංගල්ල වීරකැටිය ප්‍රදේයේ පාසලක ගුරුවරියකට සහ ඇයගේ ආශ්‍රිතයින් 13 දෙනෙකුට කොවිඩ් -19 ආසාදනය වී ඇති බව හඳුනාගෙන තිබේ.

ඒ අනුව වීරකැටිය නගරයේ පාසල් 4ක්, සතිපොළ සහ එම ගුරුවරියගේ සැමියාට අයත් සුපිරි වෙළෙඳසැළක් වසා දැමීමට පියවරගෙන ඇත.