කොවිඩ් ආසාදිතයින් 69,000 ඉක්මවයි

0
36

ඊයේ (07) දිනයේ තවත් කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 410ක් වාර්තාවීමත් සමගම මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 69,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව, මේ වනවිට මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 69,348කි.

ඊයේ දිනය තුළ දී මේ දක්වා හඳුනාගත් සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 772ක් බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසති.