කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අද ගොවිජන මන්දිරයට

0
145

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ගොවිජන මන්දිරයට යළි රැගෙන යාම අද සිදුවෙයි.

අමාත්‍යාංශයේ නිල කටයුතු අද(31) පෙරවරු 08.30ට ගොවිජන මන්දිරයේදී ආරම්භ කරන බව එම අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා එම අවස්ථාවට එක්වීමට නියමිතයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා මීට පෙර තම කාර්යාලය ගොවිජන මන්දිරය වෙත රැගෙන ගොස් තිබුණි.

පසුගිය රජය සමයේ එම අමාත්‍යාංශය බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි පුද්ගලික ගොඩනැඟිල්ලක පවත්වාගෙන යෑම හේතුවෙන් රජයට රුපියල් කෝටි ගණනක බදු මුදලක් ගෙවීමට සිදුව තිබුණි.