කාසල්රි වාන් දමයි, මධ්‍යම කදුකරයට තවදුරටත් වැසි

0
17

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග කාසල්රි ජලාශය (06) දින උදැසන 8 සිට වාන් දැමිමට පටන්ගෙන ඇත.

කාසල්රි ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග කාසල්රි ජලාශයේ පිටාර මට්ටම ඉක්මවා යාම නිසා ජලාශයේ වාන් දැමිම සිදු වන බවයි ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවන් කියා සිටියේ.

මවුස්සාකැලේ ජලාශයද පිටාර මට්ටම අඩියක් පමණ තිබෙන බව එම ජලාශය භාර ඉංජිනේරුවන් කියා සිටිහ.

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශ වල ජල මට්ටම ඉහල යාමත් සමග කැනියොන් , ලක්ෂපාන , නව ලක්ෂපාන , පොල්පිටිය , විමලසුරෙන්ද්‍ර යන ජල විදුලි බලාගාර වල විදුලි උත්පාදනය උපරිම ධාරිතාවෙන් සිදු කරන බවයි එම ජල විදුලි බලාගාර ඉංජිනේරුවන් කියා සිටියේ.