කඩවත, කොලොන්නාව, කොට්ටාවට සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියක්

0
445

පිටකොටුව සහ කොට්ටාව, කඩවත, කටුනායක, මොරටුව, පිළියන්දල යන නගරවල බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කරන බව මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ කඩවත, කොලොන්නාව, කොට්ටාව ඇතුලු නගර කිහිපයක් සම්බන්ධ කරමින් සැහැල්ලු දුම්රිය සේවාවක් ද ආරම්භ කරන බවයි.

කොළඹ පැවැති උත්සවයකදී පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.