එජාපයේ අපේක්ෂකයා නම් නොකිරීම ජනතාවට අසාධාරණයක්-චම්පික

0
1617

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ සන්ධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ප්‍රකාශයට පත් නොකිරීම ජනතාවට කරන අසාධාරණයක් බව පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ මේ වන විට සන්ධානය ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය වන සියලු කරුණු සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති බවයි.

කොළඹදී මාධ්‍ය වේදීන් යොමු කළ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙමින් පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියයේය.