උප්පැන්නයට ලබාදෙන අංකය ජාතික හැඳුනුම්පතටත්

0
205

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ‌දෙපාර්තමේන්තුව නව්‍යකරණය කිරී‌‌මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉඩම් ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරීමේ එක්දින ‌සේවාවක් ආරම්භ කරන බවත්, දැනට නිකුත් කරන උප්පැන්න සහතිකය නව මුහුණුවරකින් ජාතික උප්පැන්න සහතිකයක් ලෙස නිකුත් කරන බවත් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසයි.

ඒ අනුව 2019 ජනවාරි 01 දා සිට උපත ලබන දරුවන් ‌වෙනුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන උප්පැන්න සහිකය භාෂා ‌දෙකකින් යුක්තව නව ආරක්ෂිත ක්‍රම සහිතව නිකුත් කිරීමට කටයුතු ‌යොදා ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

අමාත්‍ය අබේවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කිරීමේ දී ලබාදෙන අංකය ඉදිරියේ දී ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ද වන බවයි.

නව උප්පැන්න සහතිකයේ සඳහන් වන්නේ පුද්ගලයකු ශ්‍රී ලාංකික යනුවෙන් පමණි. එමෙන්ම මව්පියන් විවාහක ද අවිවාහක ද යන ‌කොටස ද ‌මෙම ජාතික උප්පැන්න සහතිකයෙන් ඉවත් කර තිබේ.

ව්‍යාජ උප්පැන්න සහතික නිර්මාණය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා නව උප්පැන්න සහතිකයේ අධෝරක්ත කිරණවලට සං‌වේදී රාජ්‍ය ලාංඡනයක් අඩංගු කර ඇති අතර පරිගණක ‌කේතයක් සහ ආරක්ෂිත ස්ටිකරයක් ද අලවා ඇත. එමගින් දූෂණ හා වංචා සිදුවීම අවමකළ හැකි බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මෙම වැඩසටහන මාර්තු 16දා දීප ව්‍යාප්තව ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.
ඉඩම් ඔප්පු ලියාපදිංචියෙන් රජය වාර්ෂිකව ලැබූ ආදායම රුපියල් මිලියන 800ක් පමණ වන බවත් එක්දින ‌සේවාව ආරම්භ කිරී‌මෙන් වාර්ෂිකව අපේක්ෂිත ආදායම රුපියල් මිලයන 8000ක් බවත් ‌වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.