ඉබෝලා පැතිර යෑම වැලැක්වීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හදිසි රැස්වීමක්

0
541

කොංගෝ ජනරජයේ පැතිර යන ඉබෝලා වසංගතය මැඩපැවැත්වීම සදහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හදිසි රැස්වීමක් කැදවා තිබෙනවා. ඉබෝලා වසංගතය පැතිරයාම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සෞඛ්‍ය අවධානමක් නිකුත් කිරීමට සිදුවනවාද යන්න පිළිබදවයි මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරෙන්නේ. කොංගෝ ජනරජයේ ඉබෝලා වසංගතය වැළදුනු පුද්ගලයින් හතළිස් හතර දෙනෙකු පිළිබදව තොරතුරු වාර්තා වී තිබුණා. ඉන් විසිතුන්දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. දැනටමත් කොංගෝ ජනරජයේ ප්‍රදේශ රැසකට ඉබෝලා වසංගතය පැතිර ගොස් ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ.