ආණ්ඩුව එරෙහි පළමු වෙඩි මුරය ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවෙන්

0
16

ශ්‍රී ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ සේවකයින් වෙත වසර 40 ක් පුරා ‌ගෙවූ අසනීප නිවාඩු නොගැනීම වෙනුවෙන් ගෙවන දීමනාව මෙවර නො‌‌ගෙවීම හේතුවෙන් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇත.

අදාල සාඛච්ඡා අසාර්ථක වුවහොත් කෑම පැයේදී විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර, ඊට සියලු පක්ෂ නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති සහය දැක්වීමට නියමිතව ඇත. එසේම අදාල ගැටළු සම්බන්ධයෙන් නිසි විසඳුම් නොලැබුනහොත් අඛණ්ඩ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කිරීමට සූදානම් බව වෘත්තීය සමිති පවසයි.