අලුත උපන් බිළිඳා වල දමා ඝාතනය කිරිමේ තැත අසල්වැසියන් නවත්වයි

0
353

රත්නපුර, කහංගම ප්‍රදේශයේදී නිවසක සිදුවූ දරු ප්‍රසූතියෙන් පසුව එම කාන්තාව විසින් තම අලුත උපන් බිළිඳා නිවස අසළ වලක් කපා ඒ තුළට දමා ඝාතනය කිරිමට උත්සාහ කිරීමේදී අසල්වාසීන් විසින් බිළිඳා බේරාගෙන අද උදෑසන රත්නපුර රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතියි පොලීසිය පවසයි.

බිළිඳා රත්නපුර රෝහලේ නොමේරු ළඳරු ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබන අතර එම කාන්තාව සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන රත්නපුර රෝහලේ පොලිස් ආරක්ෂාව යටතේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින බව පොලීසිය පවසයි.