අලුත් අවුරුදු සමයේ සමෘද්ධි නිලධාරිනුත් වැඩ වර්ජනයකට සැරසෙයි

0
605

එළඹෙන සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු සමයේ ගනුදෙනුවලින් වැලකී සිටීමටත් අප්‍රේල් මස 16 වැනිදා සමෘද්ධි නිලධාරීන් වැඩවර්ජනයක නිරත වීමටත් තීරණය කර ඇති බව සමස්ත ලංකා සමෘද්ධි සංවර්ධන හා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීගේ සංගමය පවසයි.

එම සංගමයේ ලේකම් ජගත් කුමාර මහතා සඳහන් කළේ සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම දීමනා ඇතුළු ගැටළු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් නිසි විසඳුම් නොලැබීම හේතුවෙන් මෙම වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයන්ට එළඹෙන බවයි.

පසුගිය දිනවල සමෘද්ධි අමාත්‍යවරයා හා නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කර සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ ඇති ගැටළු විසඳා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටි බවත්, විශේෂයෙන්ම සමෘද්ධි නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගිය හා මිය ගිය සාමාජිකයන්ගේ පවුල්වලට මේ වන තෙක් සහනයක් ලබා දී නොමැති බවද එම සංගමය පවසයි.

පසුගිය දිනවල සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශයේ අධයක්ෂ ජෙනරාල්වරයා හරහා චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් කර ඇති බවත් එයින් නව සමෘද්ධි නිලධාරින් ලෙස පත්වීම් ලබා ගත් අයගේ වැටුප ඔවුන් පෙර සිටි මුල් පත්වීමේ ආරම්භක වැටුප බවට පත්වෙන බව ද ඔවුන් සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම වසර 5කට අඩු කාලයකදී විශ්‍රාම යන අය පිළිබඳව කිසිදු සඳහනක් මෙම චක්‍රලේඛනයට ඇතුළත් කර නොමැති බව ද ඔවුන් සඳහන් කරයි.