අධ්‍යාපන ඇමතිට ලංකා ගුරු සංගමයෙන් ඉල්ලීමක්

0
178

ලක්ෂ 43 ක් පමණ වන පාසල් දරුවන් සඳහා නිළ ඇඳුම් රෙදි ලබාදීම සෑම වසරකම පාසල් වාර අවසානයට කලින් සිදු වුවත් 2020 වසර සඳහා මේ දක්වා නිළ ඇඳුම් ලබාදීමේ කටයුතු කි‍්‍රයාත්මක කර නොමැති බව ලංකා ගුරු සංගමය පවසයි.

2019 වසරේ තෙවන පාසල් වාරය මේ වන විට අවසන් වෙමින් පවතින අතර 2019.11.29 දින පාසල් නිවාඩු ලබාදීමට නියමිතව ඇත.

මේ වන විට පාසල්වලට පාසල් දරුවන්ගේ නිළ ඇඳුම් ලැබී තිබිය යුතු වුවත්, ඒ සම්බන්ධව නියමිත කාලරාමුව තුළ බලධාරීන් කටයුතු නොකිරීම නිසා එම නිළ ඇඳුම් මේ දක්වා ලැබී නොමැති බව එම සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙයි.

ජාතික අයවැය මගින් පාසල් නිළ ඇඳුම් රෙදි ලබාදීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2700 ක් පමණ වෙන් කර තිබියදීත් මෙසේ දරුවන්ට නිළ ඇඳුම් රෙදි නියමිත වේලාවට නොලැබීම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් බව ඔවුන් පවසයි.

2020 වසරේ නව පාසල් වාරය සඳහා නිළ ඇඳුම් සකස් කර ගැනීම පාසල් නිවාඩු කාලයේ සිදුවිය යුතු වුවත් නිළ ඇඳුම් රෙදි ලැබී නොතිබීම හේතුවෙන් මෙවර නව පාසල් වාරයට දරුවන්ට නව නිළ ඇඳුම් කට්ටලය අහිමි වන තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇත.

පාසල් දරුවන්ගේ නිල ඇඳුම් සම්බන්ධයෙන් මතු වී ඇති ව්‍යාකූලතාවය පෙන්වා දෙමින් කඩිනමින් නිල ඇඳුම් ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙස නව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගෙන් ලංකා ගුරු සංගමය ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කර ඇති බවද එම සංගමය කළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.