අද සිට විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ වෙයි

0
99

අද(14) දිනයේ සිට සුපුරුදු පරිදි විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කෙරෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින් ආරම්භ කළ වර්ජනයක් හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල තාවකාලිකව වසා තැබීමට පියවර ගත්තේය.

අඛණ්ඩව පුරා දින 33ක් පුරා පැවති අනධ්‍යන සේවකයින්ගේ වර්ජනය අවසන් බවට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත දැනුම්දී ඇති බවයි ඔවුන් සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව අද දිනයේ සිට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා විවෘත කෙරෙන අතර පාඨමාලා පවත්වාගෙන යාම සහ විභාග කටයුතු පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට විශ්වවිද්‍යාලවල උපකුලපතිවරුන් වෙත අවස්ථාව ලබා දී ඇති බවද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

මේ අතර අද දිනයේ සිට සියලු සේවකයින්ට සේවයට වාර්තා කරන ලෙස දැනුම් දී ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තිය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කේ.එල්.ඩී රිච්මන්ඩ් මහතා සඳහන් කළේය.