අද ජල සැපයුම අත්හිටුවන ප්‍රදේශ

0
70

කොට්ටාව, පැලැන්වත්ත ජල පොම්පාගාරයේ හදිසි නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද (17) රාත්‍රී 09.00 සිට පැය 10ක කාලයක් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව හෙට (18) පෙරවරු 07.00 දක්වා පැලැන්වත්ත, ඇරව්වල, සිද්දමුල්ල, පිංහේන හංදිය, ගොරකපිටිය පාර, මොරකැටිය පාර සහ නිවත්තිඩිය යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි.

මීට අමතරව නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් වාද්දූව, කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට ද අද පෙරවරු 08.00 සිට පැය 11කට අධික කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවිමට නියමිතය.

වාද්දූව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, කළුතර උතුර සහ දකුණ, කටුකුරුන්ද, නාගොඩ, බෙන්තොට, බෝම්බුවල, පිලමිනාවත්ත, පයාගල, මග්ගොන, බේරුවල, අලුත්ගම, දර්ගා නගරය, කළුවාමෝදර, මොරගල්ල යන ප්‍රදේශවලට අද පෙරවරු 08.00 සිට රාත්‍රී 07.30 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.