අත් පා බැඳ දැමූ මළ සිරුරක් මුහුදේ

0
12

අත්පා බැඳ හිසින් හා කකුල් දෙසින් පොහොර උර දෙකක් බහා තිබූ පිරිමි මළ සිරුරක් දික්ඕවිට ධීවර වරායේ උතුරු පර්යන්තය අසළ මුහුදේ පාවෙහින් තිබියදී සොයාගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි.

අවුරුදු 35 -40ක් අතර වයසේ පසුවන උස අඩි 5 අගල් 8ක් පමණ වන පුද්ගලයෙකුගේ මෘත දේහයක් මෙසේ සොයාගෙන තිබේ. ඔහු කළු පැහැති කොට කලිසමක් හා නිල් පැහැති කමිසයක් ඇඳ සිට ඇති අතර කළු පැහැති ගලක් අල්ලන ලද රිදී පැහැති මුද්දක් පැළද සිට ඇති බව පොලීසිය පවසයි.